© PPBT Maciej Polański 2011

Polański & Partners
Business Training

Oferujemy szerokie spektrum tematów szkoleniowych. W ramach długofalowych cykli wspieramy rozwój kompetencji zawodowych: zarządczych, menedżerskich, sprzedażowych, negocjacyjnych czy osobistych. W ramach tych kompetencji oferujemy konkretne tematy szkoleń. Merytoryka szkolenia dostosowana jest wtedy pod kątem kompetencji. Częstokroć projektujemy szkolenie autorskie, dopasowane do konkretnej grupy osób, w zależności od poziomu zaawansowania, strategii rozwojowej firmy, specyfiki pracy czy liczebności grupy.


Metody


Preferowane przez nas metody szkoleniowe to formy warsztatowe - aktywizujące, interaktywne formy uczenia się dorosłych. Długoletnie, szerokie doświadczenie trenerów pozwala na stosowanie złożonych narzędzi takich jak np.

- facylitacja,

- gry systemowe czy

- wielo-etapowe sesje kreatywne.

Pracując dla wymagających, zaawansowanych Klientów, wypracowaliśmy wiele autorskich metod
i działań niestandardowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą metodologią poprzez skierowanie do nas zapytania - drogą e-mailową lub telefoniczną  - nasz konsultant lub trener skontaktuje się z Państwem i dostarczy szczegółowy opis wyróżniającej nas metodologii szkoleń
i działań doradczych.


Szkolenia dla firm

Tematy szkoleń


Zarządzanie


Współpraca w zespole


Sprzedaż


Negocjacje


NLP w Biznesie


Szkolenie trenerów wewnętrznych


PR i kreowanie wizerunku


Kompetencje społeczne


Kompetencje osobiste