© PPBT Maciej Polański 2011

Polański & Partners
Business Training

Proponujemy sesje coachingowe jako jeden z najbardziej efektywnych, obok szkoleń, form rozwoju zawodowego i osobistego. W zależności od sprecyzowanego celu i potrzeb Klienta, oferujemy:


Coaching biznesowy, tj. Business coaching – tu proponujemy rozwiązania dla instytucji i firm, w tym Executive coaching czyli coaching zarządczy.


W ramach business coaching’u współpracujemy jako coachowie zewnętrzni na zamówienie firm – pracujemy w ramach celów określonych zarówno przez firmę oraz osobę coach’owaną (w ang. Coachee). Cele obejmują rozwój zawodowy, np. wzrost motywacji, efektywności, lub rozwój poszczególnych kompetencji, np. zarządzania czasem lub umiejętności menedżerskich W przypadku rozwoju poszczególnych umiejętności oferujemy tzw. coaching kompetencyjny.


W ramach Executive coaching współpracujemy z członkami zarządów, rad nadzorczych, dyrektorów zarządzających i wysokiego szczebla, tj. Senior executives. Realizujemy cele, które określa uczestnik sesji coachingowych. Sesje mogą zawierać elementy konsultacji eksperckich (link do konsultacje lub/ i trenerzy).


Coaching osobisty – tzw. Personal lub life coaching – podczas sesji towarzyszymy w precyzowaniu i osiąganiu celów osobistych naszych Klientów, takich jak poprawa relacji z partnerem, w rodzinie, optymalny balans pomiędzy pracą a życiem osobistym, rozwój postawy asertywnej, itp.


Coaching relacji – proponujemy sesje dla dwu lub więcej uczestników, np. małżeństwa lub partnerów życiowych. Celem jest poprawa wzajemnych relacji i jakości życia. Coaching relacji obejmuje pracę z dwoma osobami jednocześnie, podczas jednej sesji z ewentualnymi sesjami rozłącznymi.


Tele-coaching i web-coaching – możliwość uczestniczenia w sesjach poprzez telefon i narzędzia komunikacji internetowej, np. skype. Realizowane głównie jako dodatkowa opcja, gdy bezpośrednie spotkanie face-to face z coachem jest utrudnione.


Organizacja sesji coachingowych

Czas trwania spotkania: od 1 do 1,5 godziny

Częstotliwość: raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie
(w zależności od indywidualnego kontraktu)

Czas trwania całego procesu coachingu: 6 – 10 spotkań, z możliwością przedłużenia.

Dodatkowo – możliwość sesji tele- i web-coachingu


Coaching