© PPBT Maciej Polański 2011

Polański & Partners
Business Training

Jesteśmy zespołem trenerów - praktyków. Nasze metody warsztatowe zbudowane zostały w oparciu o biznesowe doświadczenia każdego z nas. Oferujemy naszym Klientom,
w ramach szkoleń zamkniętych dla firm i organizacji, współpracę
i doradztwo podczas całego procesu doradczo-szkoleniowego:


Proponujemy pełne spektrum treningów i warsztatów – (zobacz tematy szkoleń) - dla właścicieli firm, menedżerów wszystkich szczebli, handlowców i pracowników działów obsługi Klienta, negocjatorów, mediatorów oraz specjalistów IT i innych branż.


Metody...

Podczas naszych szkoleń nie tylko uczymy technik i proponujemy narzędzia. U nas szkolenia mają formę doświadczenia – eksperymentu, który prowadzi do doskonalenia, a czasem zmiany: postawy i nawyków myślowych.

Szkolenia dla firm...

Pracując w ramach szkoleń zamkniętych dla firmy lub organizacji staramy się o maksymalną optymalizację i efektywność każdego osobnego warsztatu, cyklu szkoleniowego lub sesji coachingowej – dbamy, by uczestnicy szkoleń byli maksymalnie zmotywowani
 i zaangażowani w proces szkolenia, by postrzegali i rozumieli cele warsztatu/coachingu oraz identyfikowali się z nimi, często wzbogacając je
o swoje własne dążenia i marzenia.

Szkolenia otwarte...

Pracując w ramach szkoleń otwartych dbamy, by każdy indywidualny uczestnik miał wkład w program szkolenia – już na etapie zapisu i wstępnej rozmowy z potencjalnym uczestnikiem „szyjemy szkolenia” na miarę Waszych potrzeb.